Zviedrija

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem uzturēšanās Zviedrijā līdz 90 dienām pusgadā – bez vīzas.