Lietuva

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem uzturēšanās Lietuvā līdz 90 dienām pusgadā – bez vīzas.