Kosova

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem uzturēšanās Kosovā līdz 90 dienām pusgadā – bez vīzas.