Austrija

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem uzturēšanās Austrijā līdz 90 dienām pusgadā – bez vīzas.