Indija

Latvijas Republikas pilsoņiem biznesa un medicīnas rakstura braucieniem ir iespējams noformēt vīzu elektroniski!

LV nepilsoņiem vīzas tiek formētas vēstniecībā!

Tūrisma vīzas šobrīd neizsniedz!

Biznesa e-vīzas noformēšanai nepieciešams:

– JPEG formātā skenēta pases kopija (pases derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem no iebraukšanas dienas Indijā, ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā)

– labas kvalitātes skenēta vai ar telefonu uzņemta fotogrāfija (JPEG formātā, ar baltu/gaišu fonu)

– uzņēmēja vizītkartes kopija

– Indijas partnerkompānijas nosaukums, adrese

Anketa

Biznesa e-vīzas noformēšanas cena – 110 eur.

LV nepilsoņiem vīzas tiek formētas vēstniecībā!

Vīzas noformēšanas laiks:
3-4 nedēļas

Nepieciešamie dokumenti biznesa vīzas noformēšanai:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem un vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā
– 2 fotogrāfijas 5×5 cm, uz balta fona

– ielūgums-vēstule no Indijas partneriem
– izziņa-garantijas vēstule no darba devēja Latvijā

– Latvijas vai Indijas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija
Anketa

Biznesa vīzas noformēšanas cena –285 EUR

Vienreizēja tranzīta vīza* LV pilsoņiem un nepilsoņiem – 185 EUR

*tranzīta vīza tiek atvērta no izdošanas brīža uz 15 dienām! Uzturēšanās laiks Indijā – maksimums 3 dienas!

 

Informācijas vai tās daļu kopēšana, pārrakstīšana un izmantošana bez iepriekšējas saskaņošanas, atļaujas un atsauces uz SIA “AR-TUR” ir aizliegta.