Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Latvijas Republikas pilsoņiem uzturēšanās Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē  līdz 90 dienām pusgadā – bez vīzas.

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jāformē pirms brauciena.
Informācija un pieteikšanās vīzām:
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

Vīzas pieteikuma dokumenti jāiesniedz personiski Lielbritānijas vīzu centrā, Aspāzijas bulvārī 20, Rīgā
https://uk.tlscontact.com/