Pakistāna

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas noformēšanas laiks:
3-4 nedēļas

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem
– 4 fotogrāfijas 3,5×4,5 cm
– aviobiļešu rezervācija
– ielūgums no Pakistānas tūrisma kompānijas vai privātpersonas, kas apstiprināts Pakistānas Ārlietu Ministrijā. Papildus nepieciešama kompānijas reģistrācijas apliecības kopija + atbildīgās personas pases kopija vai privātpersonas pases kopija. Ielūgumam no privātpersonas jābūt oriģinālam!
– darba vietas izziņa (angļu valodā)
anketa

Vīzas noformēšanas cena:
200 EUR

Biznesa vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem
– 4 fotogrāfijas 3,5×4,5 cm
– aviobiļešu rezervācija
– ielūgums no Pakistānas kompānijas
– ielūgums no Pakistānas Tirdzniecības Palātas (Chamber of Commerce)
– izziņa-garantijas vēstule no darba devēja Latvijā
business questionair – forma, kas jāaizpilda Latvijas kompānijai
anketa

Vienkārtējās biznesa vīzas noformēšanas cena:
220 EUR

Informācijas vai tās daļu kopēšana, pārrakstīšana un izmantošana bez iepriekšējas saskaņošanas, atļaujas un atsauces uz SIA “AR-TUR” ir aizliegta.