Jordānija

Latvijas Republikas pilsoņi vīzu var saņemt uz robežas!

Izmaiņas Jordānijas vīzas noformēšanā !

No 01.01.2016. ceļotājiem, šķērsojot Izraēlas – Jordānijas robežpunktu
“Wadi Araba” starp Eilatu un Akabu, vairs nav iespējams saņemt Jordānijas vīzu robežpunktā. Jordānijas vīza ir jānoformē iepriekš Jordānijas vēstniecībā.

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas noformēšanas laiks:
Mēnesis dokumentu saskaņošana un 2 nedēļas vēstniecībā

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem
– 2 fotogrāfijas 3×4 cm
Anketa

Vīzas noformēšanas cena:
220 EUR

Informācijas vai tās daļu kopēšana, pārrakstīšana un izmantošana bez iepriekšējas saskaņošanas, atļaujas un atsauces uz SIA “AR-TUR” ir aizliegta.