Fidži

Latvijas Republikas pilsoņiem, iebraucot Fidži tūrisma vai biznesa braucienā, vīza nav nepieciešama.

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jāformē pirms brauciena.